På kvittot ska det framgå vem som har gått ut och representerat, hur många besökare du haft, vilka verksamheter personerna kom ifrån och vad syftet med representationen var.